Slutsatser - ConclusionsSlutsatser (fram till dagens datum) - Conclusions (so far) - 2020-07-06


Svenska:

Gör inte regler
 • Ät inte Socker eller raffinerade kolhydrater
 • Ät inte Gluten
 • Ät inte Vegetabiliska oljor, (utom kokosolja och kanske extra virgin olivolja (värma inte upp Olivolja))
 • Ät inte GMO grödor

Gör regler
 • Intermittent fasta 16: 8, (12-16 timmars fasta),  ofta, men inte alltid.
  • Om det behövs, gör Bulletproof Kaffe under Intermittent fastan men om du kan, försök att inte äta något alls, under fastan
  • Ät inte under minst 3 timmar före sängdags
 • Ät så mycket och så ofta du vill under äta fönstret, tills du är mätt
 • Begränsar kaloriintaget under dagen
 • Komplettera med Vitamin-D3 dagligen under vintersäsongen (Ca 2000-5000ui)
 • Ät salt, mer än rekommendationerna
 • Ät rött kött

Kanske Regler
 • Potatis
 • Ris

Gå ner i Vikt

 • Kolhydrater
 • Hormoner
 • Intervall träning (högt motstånd, max 20 min per session, max 3 gånger i veckan)
 • Sömn

English:
Don't Rules
 • Don't eat Sugar or refined carbohydrates
 • Don't eat Gluten
 • Don't eat Vegetable Oils, (except  Coconut oil and maybe Extra virgin Olive oil (don't heat up Olive oil))
 • Don't eat GMO  crops
Do Rules
 • Do Intermittent fasting 16:8, (12-16 hours of fast), often, but not always.
  • If needed, do Bulletproof Coffee during Intermittent fasting but if you can, try not eat anything at all, during fast.
  • Don't eat for at least 3 hours before bedtime
 • Do Eat as much and as often as you want during eating window, until you are full
 • Do restrict calorie intake during the day
 • Do Supplement with Vitamin-D3 (in the morning) every day during the winter season (about 2000-5000ui)
 • Eat salt, more than recommendations
 • Eat red meat
 Maybe Rules:
 • Potatos
 • Rise

 Loose Weihgt
 • Carbohydrate
 • Hormones
 • Exercise (high resistance, max 20 min per session, max 3 times a week)
 • Sleep