torsdag 22 januari 2015

Carbohydrate restriction as the default treatment for type 2 diabet... - PubMed - NCBI

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18609058


Abstract
"Dietary carbohydrate restriction in the treatment of diabetes and metabolic syndrome is based on an underlying principle of control of insulin secretion and the theory that insulin resistance is a response to chronic hyperglycemia and hyperinsulinemia. As such, the theory is intuitive and has substantial experimental support. It has generally been opposed by health agencies because of concern that carbohydrate will be replaced by fat, particularly saturated fat, thereby increasing the risk of cardiovascular disease as dictated by the so-called diet-heart hypothesis. Here we summarize recent data showing that, in fact, substitution of fat for carbohydrate generally improves cardiovascular risk factors. Removing the barrier of concern about dietary fat makes carbohydrate restriction a reasonable, if not the preferred method for treating type 2 diabetes and metabolic syndrome. We emphasize the ability of low carbohydrate diets to improve glycemic control, hemoglobin A1C and to reduce medication. We review evidence that such diets are effective even in the absence of weight loss."


Carbohydrate restriction as the default treatment for type 2 diabetes and metabolic syndrome.
Feinman RD, Volek JS. Scand Cardiovasc J.
2008 Aug;42(4):256-63. doi: 10.1080/14017430802014838. Review.
PMID: 18609058

fredag 9 januari 2015

Weight Loss Recommendations Not in Line with Current Science | David Perlmutter M.D.

Weight Loss Recommendations Not in Line with Current Science | David Perlmutter M.D.

http://www.drperlmutter.com/weight-loss-recommendations-line-current-science/


Effects of Low-Carbohydrate and Low-Fat Diets
Ann Intern Med. 2014;161:309-318. doi:10.7326/M14-0180
http://www.drperlmutter.com/wp-content/uploads/2014/12/Effects-of-Low-Carbohydrate-and-Low-Fat-Diets.pdf

Conclusion:

The low-carbohydrate diet was more effective for weight loss and cardiovascular risk factor reduction than the low-fat diet. Restricting carbohydrate may be an option for persons seeking to lose weight and reduce cardiovascular risk factors.


torsdag 8 januari 2015

Vitamin B1 och PMS Smärtor


Vid PMS besvär kan vitamin B1 vara ett bra alternativ. Det är en välbeprövat molekyl som inte har några biverkningar.

I en studie (1996) fick 556 personer 100 mg Thiamine hydrochloride, dagligen i 90 dagar och 87% av dessa kvinnor blev helt botade från menssmärtor, och 8 % hade lindrigare besvär än innan [1].

I en annan, nyare studie (2014) drar man slutsatsen:
"Det verkar som vitamin B1 är effektiv vid återvinning av psykiska och fysiska symptom på PMS. Därför kan detta vitamin användas för att nå ett viktigt mål för midwifery, det vill säga minskning av symtomens svårighetsgrad av PMS, utan några biverkningar." [2]

Kanske, kanske kan vitamin B1 också ha inverkan på humörstörningar? där finns iallafall en klar relation mellan just PMS och humörstörningar. [3]


[1] Curative treatment of primary (spasmodic) dysmenorrhoea.
Gokhale LB.
Indian J Med Res. 1996 Apr;103:227-31.
PMID: 8935744

[2] The effects of vitamin b1 on ameliorating the premenstrual syndrome symptoms.
Abdollahifard S, Rahmanian Koshkaki A, Moazamiyanfar R.
Glob J Health Sci. 2014 Jul 29;6(6):36220. doi: 10.5539/gjhs.v6n6p144.
PMID: 25363099


Balık G, Ustüner I, Kağıtcı M, Sahin FK.
J Pediatr Adolesc Gynecol. 2014 Dec;27(6):371-4. doi: 10.1016/j.jpag.2014.01.108. Epub 2014 Sep 23.
PMID: 25256879
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25256879


Killing fields: the true cost of Europe's cheap meat - The Ecologist

Investigations - Killing fields: the true cost of Europe's cheap meat - The Ecologist

http://www.theecologist.org/trial_investigations/336873/killing_fields_the_true_cost_of_europes_cheap_meat.html

GM soy and maize is toxic to rats – new detailed study

GM soy and maize is toxic to rats – new detailed study

http://gmwatch.org/index.php/news/archive/2014/15834