Shop


Ät Rätt:s E-bok om Vitaminer
A, B, C, D, E och K

Denna bok kan även köpas:
iBookstore
Adlibris(For English see further down on this page)Pris: 97:-

 • Språk: Svenska, Engelska
 • Av: Henrik DahlinEfter genomförd betalning, klicka på länken "Returneras till Ät Rätt", och där kan man ladda ner boken.Om något skulle bli fel så maila till oss AtDigFrisk@gmail.com.Vem riktar sig boken till?

Denna bok är för dig som har ett extra intresse för hälsa, till dig som redan vet vad Paleo, Ketogen kost, LCHF och Vegetarian/Vegan kost är för något, du kanske till och med har hört talas om JERF, Bulletproof eller varför inte Primal och Warrior diet.
Denna bok riktar in sig på vitaminer, vart de finns i vår mat och vad de gör för oss. Vi refererar till många kliniska studier och olika hälsotillstånd i relation till vitaminer. T.ex. metabola syndromet, cancer, diabetes, MS med mera. Vi tar också upp saker såsom DNA, biotillgänglighet, oxidativ stress i relation till vitaminer och beroende på vad som är relevant för vitaminet i fråga. Alla vitaminkapitel är uppbyggda efter standarden Vitamin, Rekommendationer och Forskning.
Boken är skriven på Svenska men ska man få full valuta av boken så behöver kan kunna Engelska då alla studier som boken refererar till är skrivna på Engelska.
Halva iden med boken är att man faktiskt går in o läser de studier som boken refererar till. Förvisso kanske man inte är intresserad av alla 650 studier men är man diabetiker så kanske de 48 studier ang. diabetes är av intresse. Boken innehåller exempelvis

 • Cancer                             120 Studier
 • Diabetes                           48  Studier
 • Biotillgänglighet              43  Studier
 •  DNA                                12  Studier
 • Oxidativ stress                 11   Studier

Den här boken är en mycket bra start till en bättre hälsa och bättre förståelse. Men trots att boken "bara", handlar om vitaminer så betyder det inte att denna är för alla. Vi rekommenderar lite kött på benen innan man läser denna bok.

Man kan läsa många studier som påvisar att patienter med Metabola Syndromet har vissa näringsbrister. Patienter med diabetes har andra näringsbrister. Patienter med cancer har näringsbrister. Patienter med MS har näringsbrister, och så vidare…


När det gäller ”vanliga” vintersjukdomar så vill jag tro att med hjälp av riktig mat, näringsrik mat, med andra ord; god kosthållning, så kan man klara sig från detta. På senare tid har jag uppfattningen att folk även till viss del blir sjuk, i vintersjukdomar, på sommaren, mycket märkligt. De senaste fyra åren har jag själv bara varit sjuk en gång. För 5 år sedan, var jag lika ofta sjuk som alla andra. Med sjuk så menar jag till exempel feber eller förkylning så pass kraftig att inte kunnat träna eller gå till jobbet. Så länge jag känner mig frisk nog att jobba o träna så är jag frisk. Jag menar inte att näsan är helt snuv-fri en hel vinter. 

Hör gärna av er med synpunkter ang. boken till AtDigFrisk@gmail.com
Här kan du läsa ett utdrag av boken
/Henrik Dahlin--------------------------------------------------------------------------------------------
Proper Eating:s book about Vitamins!


Price: 12$

 • Language: English
 • By: Henrik Dahlin


After successful payment, click on the link "Returneras till Ät Rätt", and there you can download the book. If something would be wrong so please email us AtDigFrisk@gmail.com.

This book is for anyone who has an extra interest in health, for you that already know what Paleo, The ketogenic diet, LCHF and Vegetarian / Vegan diet is, you might even have heard of JERF, Bulletproof or why not Primal and Warrior diet.

This book focuses on vitamins, where they are in our food and what they do for us. We refer to numerous clinical studies and different health condition, in relation to vitamins. E.g. metabolic syndrome, cancer, diabetes, MS, and more. We also refer to things such as DNA, bioavailability, oxidative stress in relation to vitamins, and depending on what is relevant for the vitamin in question. All vitamin chapter is set up with standard Vitamin, health condition recommendations and Research.

To get a better idea how this book is written, there is an extract that you can download, completely free. Here you will notice that half the point with the book, is to actually go into o read the studies that the book refers to. Maybe you're not interested in all 650 studies but if one is diabetic, maybe the 48 studies regarding diabetes is of interest.
 • Cancer                             120 Studies
 • Diabetes                            48  Studies
 • Bioavailability                  43  Studies
 •  DNA                                12  Studies
 • Oxidative stress                11 Studies
This book is a very good start to a better health and a better understanding. But although the book "only" about vitamins, it does not mean, that this is for beginners. We recommend that you acquire some basic knowledge before you read this book.
You can read many studies showing that patients with metabolic syndrome have certain nutritional deficiencies. Patients with diabetes have other nutritional deficiencies. Patients with cancer have nutritional deficiencies. Patients with MS have nutritional deficiencies, and so on ...
As for "normal" winter illness, I want to believe that with the help of real food, nutritious food, in other words; good nutrition, you can manage not to be ill during the winter. Lately, I have the perception that people are also, to some extent, are becoming ill, in winter diseases, even in the summer, very strange. I myself have been ill 1 time in 4 years. Before that I was just as often ill as everyone else. With ill, I mean, for example, fever or colds, so powerful that not been able to exercise or go to work. As long as I feel fit enough to work or to work out, I'm healthy. I do not mean that I don’t have to blow my nose, from time to time, during the winter.

Proper Eating – Will make you healthy

Please contact us with feedback regarding the book at: AtDigFrisk@gmail.com


/Henrik Dahlin