lördag 5 september 2020

Sträng diet förklarar fetmakirurgins makt | Diabetesportalen

https://www.diabetesportalen.lu.se/article/strang-diet-forklarar-fetmakirurgins-makt


Sträng diet förklarar fetmakirurgins makt

"Resultatet visar att dieten ensam stod för den största positiva effekten.

– Mer än 90 procent av allt som hände, skedde till följd av dieten, väldigt
lite förändrades efter kirurgin"


Diabetesportalen
https://www.diabetesportalen.lu.se/article/strang-diet-forklarar-fetmakirurgins-makt

 

Herzog K, Berggren J, Al Majdoub M, et al. Metabolic Effects of Gastric Bypass Surgery: Is It All About Calories?. Diabetes. 2020;69(9):2027-2035. doi:10.2337/db20-0131